این طرح ویژه برای کلیه مشتریان برقراراست. اگر وب سایت دارید و به دنبال اپ هستید از طرح ویژه ۱ و اگر وب سایت و اپ را باهم می خواهید طرح ویژه ۲ بهترین پیشنهاد کاری تاریخ بیزنس شماست.جهت اطلاعات بیشتر باشماره  ۰۹۹۰۲۷۵۵۴۶۴ تماس بگیرید