مجموعه ایده تکنولوژی صفاهان

سایت کلیدصدرا

شهر صدرا در 15 کیلومتری شمال غرب شیراز و با آب و هوای معتدل کوهستانی محیطی دلچسب، شرایط اقلیمی دلپذیری را برای شهروندان خویش فراهم آورده هست.

شهر صدرا در سال 1372 مورد تصویب شورای عالی شهرسازی رسید. در حال حاضر با توجه به احداث و اجرای طرح عظیم ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه و با بهره برداری رسیدن از این پروژه ها، جمعیت شهر صدرا به بیش از 500 هزار نفر افزایش خواهد یافت. وسعت محدوده شهر صدرا حدود 5000 هکتار حریم شهر حدود 17000 هکتار میباشد

نمونه کار بیشتر

ممکن است دوست داشته باشید …