مجموعه ایده تکنولوژی صفاهان

ادمین اینستاگرام

پکیج ها

 • عکسبرداری ماهانه (1)
 • پست با محتوای اختصاصی ماهانه (4)
 • استوری با محتوای اختصاصی ماهانه (30)
 • فعالیت در ایام تعطیل
 • بنر لیست قیمت و خدمات
 • بهینه سازی اکسپور
 • فالو آنفالو و حذف فالوور فیک
 • کامنت مارکتینگ
 • فعالیت در ایام تعطیل
 • بنر لیست قیمت و خدمات
 • بهینه سازی اکسپور
 • فالو آنفالو و حذف فالوور فیک
 • کامنت مارکتینگ
 • ارائه پلن محتوایی
 • مشاوره کمپین های تبلیفاتی هدفمند
 • جلسه ایده پردازی ماهانه با ادمین
 • فعالیت در ایام تعطیل
 • بنر لیست قیمت و خدمات
 • بهینه سازی اکسپور
 • فالو آنفالو و حذف فالوور فیک
 • کامنت مارکتینگ
 • ارائه پلن محتوایی
 • مشاوره کمپین های تبلیفاتی هدفمند
 • جلسه ایده پردازی ماهانه با ادمین